คุณคมสันต์ อัศวานุชิต Mr.Komson asawanuchit

Consultant of Content Marketing

Biography

MD, Digital Agency จากบริษัท Concept Plays Marketing Solution Co., Ltd. ผ่านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มาหลากหลายแบรนด์ ทั้งไทย และอินเตอร์ อาทิเช่น Toyota, Onitsuka Tiger, โรงพยาบาลศิริราช, Anastasia ETC.

คุณภูริช ศรีคุ้ม Mr.Phurich Srikhum

Consultant of Content Marketing

Biography

อดีต Creative director บริษัท กันตนา จำกัด มหาชน ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ไฮโอ ครีเอชั่น จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในด้านต่างๆและดิจิทัลมีเดียแบบครบวงจร และเป็นผู้จัดตั้งกลุ่ม Easy Thailand Community