อาทิตยา ซุยหลวง

หัวหน้าฝ่ายอภิบาล Pastoral manager

Biography

หัวหน้างานฝ่ายพันธภิบาล ที่ดูแลสมาชิกในคริสตจักรในด้านชีวิต จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการให้การสนับสนุน ผ่านงานต่างๆ อาทิ การจัดกลุ่ม Life Club ในแต่ละสัปดาห์ การอภิบาลดูแลสอนพระคัมภีร์ของสมาชิกในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้เติบโตและเรียนรู้จักรพระเจ้า และดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต
Mr. Pitak Suiluang is a full-time church staff. He works as the head of pastoral department which takes care of church’s members in the area of their lives, minds and spirits by supporting them through many activities, for example, holding life clubs (small groups) in every week, instructing Bible in each life club for church’s members to grow up spiritually and to know Christ much more, and to live successfully in every area of their lives.

ประสบการณ์การทำงาน
Experiences

ปัจจุบัน  At Present

หัวหน้าฝ่ายอภิบาล Pastoral manager
กรรมการสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่ (CCBC comiitee)
กรรมการองค์กรดิออลเพื่อสังคม the ALL for society comittee

การศึกษา
Education

Education background

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master degree of Teaching English, Chiang Mai University

Life Club คือคำตอบ

ลองหาดูสิ..ว่าคุณจะเจอกับพวกเราได้ที่ไหนบ้าง เราหวังว่าจะได้พบคุณในเร็วๆนี้!!