We Are Here

คริสตจักรบูรณาการ กรุงเทพฯ : theALL BKK ติดต่อได้ที่ คุณจีนา โทร.081-3764674 หรือคุณกุล 086-3361354
เริ่มเวลา 10.00-12.00น.

สำนักงานคริสตจักรบูรณาการ เชียงใหม่ : Our office map (Chiang Mai)
Cick Here!!
08-9756-6665
จันทร์-ศุกร์ : Mon-Fri. 9.00am - 5.00pm 56/69 หมู่บ้านคุ้มครพิงค์ ซ.2 ถ.สนามบินเก่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200